7 meningar med «centraliserad»

« Utan en dominerande centraliserad makt eller ett övergripande kulturellt centrum upplevde Europa politisk och militär oenighet under denna tid. »
« År 1686 tillämpade Jakob II sitt koncept om en centraliserad stat på kolonierna genom att skapa en enorm koloni som kallades Dominion of New England. Dominion omfattade alla kolonier i New England (Massachusetts, New Hampshire, Plymouth, Connecticut, New Haven och Rhode Island) och 1688 utökades det med New York och New Jersey. »
« Kongressdeltagarna var splittrade i frågan om en stark, centraliserad regering och frågor om hur amerikanerna skulle representeras i den federala regeringen. »
« Anhängarna av 1787 års konstitution, de så kallade federalisterna, hävdade att en centraliserad republik var den bästa lösningen för framtiden. Motståndarna, de så kallade anti-federalisterna, hävdade att konstitutionen skulle samla all makt i en nationell regering och beröva delstaterna makten att fatta sina egna beslut. »
« Dessa fabriker introducerade nya former av centraliserad produktion inom själva fabriken. »
« Kristendomen spreds alltså inte tack vare en allsmäktig och starkt centraliserad institution, utan tack vare missionärernas flexibilitet och pragmatism och stödet från världsliga härskare (frankerna var kritiska i detta avseende). »
« Spanien gick från en splittrad och krigshärjad region till en mäktig och relativt centraliserad stat på bara några få decennier. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021