Meningar med «cellkärnan»

« Kromosomen är en trådformad kropp som finns i cellkärnan. »
« Men i den vattniga värld som omger cellkärnan innehåller varje cell även annat DNA, varav en del finns i olika bönformade strukturer, så kallade mitokondrier, som omvandlar socker till cellbränsle. »
« Men det finns andra typer av virus som tar sig in i cellkärnan och stannar där för alltid. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021