Meningar med «cancerframkallande»

« Ett cancerframkallande ämne är ett agens eller ämne som orsakar cancer, t.ex. strålning, tobaksrök eller asbestfibrer. »
« Polynukleära kolväten är petroleumderivat som kännetecknas av att de är cancerframkallande även i små doser. Vissa organismer kan tolerera förgiftningen, men om de sedan konsumeras av människan... »
« "Korsblommiga grönsaker är fulla av ämnen som kallas indoler, som blockerar verkan av vissa cancerframkallande ämnen hos djur. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021