Meningar med «cellstrukturen»

« Vissa proteiner är en del av cellstrukturen, andra fungerar som enzymer. »
« Proteiner utgör en viktig del av cellstrukturen och är oumbärliga för att upprätthålla vitala processer. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021