Meningar med «århundradenas»

« Med utgångspunkt i dessa regler, i århundradenas erfarenhet och i den moderna medicinens enorma bidrag är det möjligt att fastställa några grundläggande regler för vår kost. »
« De Maistres idéer må ha sett tillbaka på de senaste århundradenas sociala och politiska tänkande, men Burke var en mycket jordnära och realistisk tänkare. »
« Vid en första anblick verkar 1800-talets Europa mer likna de tidigare århundradenas Europa än det radikalt nya - de flesta människor var fortfarande jordbrukare, alla länder utom Storbritannien var fortfarande till stor del landsbygd, och den industriella revolutionen tog årtionden på sig att sprida sig utanför det brittiska kärnområdet. »
« Dessa unika föremål, som bevarats från århundradenas gång, är ett utomordentligt arv. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021