Meningar med «cocktail»

« En smart cocktail av kött, mjöl, frukt och grönsaker garanterar hälsa och ett långt liv. »
« Denna fruktansvärda kemiska cocktail i molnen, som badar i solsken och luftfuktighet, har så många som 150 kemiska reaktioner i atmosfären under loppet av bara två dagar, vilket i slutändan genererar tre huvudföroreningar: ozon och två syror, salpetersyra och svavelsyra. Efter dessa reaktioner kan föroreningarna ha färdats hundratals kilometer. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021