Meningar med «ägnas»

« I allmänhet ägnas mest uppmärksamhet åt ben- och underkroppsträning. Men glöm inte överkroppen, som är just den som bestämmer kroppens position. »
« För att det ska vara tydligt: allt som följer nedan handlar inte om politik i så många ordalag. Stor uppmärksamhet ägnas också åt intellektuell, ekonomisk och, i viss mån, religiös historia. »
« Dagbokens två sista sidor ägnas åt dödsannonser. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021