6 meningar med «jordens»

« Även om den grekiske geografen Eratosthenes beräkningar av jordens omkrets från det andra århundradet före Kristus var kända (och, som vi nu vet, nästan exakta), ansåg de flesta forskare inte att de var tillförlitliga. »
« Apollon och Jupiter använde all sin energi för att få vatten att komma upp ur jordens djup... »
« Enbart avbrytningen av B-9-glaciären skulle kunna förse alla jordens invånare med två glas vatten om dagen under 1997 år. »
« Hellenistiska astronomer förfinade också beräkningar i samband med jordens storlek; en astronom vid namn Eratosthenes räknade ut att jordens omkrets var endast 200 mil bort. »
« En naturlig fluktuation i jordens klimat gjorde att medeltemperaturen sjönk några grader under perioden, vilket ökade frekvensen och allvaret av skördebortfall. »
« Newton beräknade korrekt jordens och vattnets relativa massa, drog slutsatsen att elektriska impulser hade något att göra med nervsystemet och upptäckte att alla färger ingår i ljusets stora spektrum. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021