6 meningar med «centra»

« Den första studien genomförs vid 39 medicinska centra i USA, och man räknar med att 8300 friska kvinnor i åldern 65 år och äldre kommer att ha deltagit i studien när den är avslutad. »
« Systemet har redan testats på patienter vid flera centra i Stanford, Houston, Texas och Henri-Mondor-sjukhuset i Frankrike. »
« På alla dessa platser har man inrättat centra runt de naturliga källorna, och bassänger, tankar och bad har byggts upp för att komplettera behandlingarna. »
« De var inte bara centra för tillbedjan, utan också banker och verkstäder, där prästerna övervakade utbytet av rikedomar och tillverkningen av hantverk. »
« Bland dessa städer fanns också flera som hade en befolkning på över 100 000 invånare på 1400-talet, däribland Florens och Milano, som fungerade som centra för bankverksamhet, handel och hantverk. »
« En experimentell teknik används vid flera medicinska centra i USA för att behandla patienter med lokaliserad, avancerad prostatacancer som är inoperabel eller resistent mot andra behandlingar. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021