9 meningar med «civilisation»

« Efter 1300 e.Kr. minskade dock denna civilisation, möjligen för att området inte kunde försörja den stora befolkningen. »
« Denna formidabla grekiska civilisation skulle också bli födelseplatsen för två av medicinens största fäder: Hippokrates och Galen. »
« För Solon var det en blomstrande civilisation, en enorm kunskap om vetenskap och konst, styrd av tio kungar, direkta ättlingar till Poseidon, havets och djupets gud. »
« De hävdar till och med att själva mayaerna inte är något annat än resterna av en civilisation som gått förlorad i det förflutnas mörker, omgiven av mysterier och spekulationer. »
« Vad är "västerländsk civilisation"? Och vem eller vad ingår i den? »
« Liksom alla idéer har begreppet västerländsk civilisation en historia, en historia som först kom till uttryck i läroböcker och kursplaner för universitet i USA på 1920-talet. »
« Romarna antog alltså medvetet en äldre uppsättning idéer och ansåg sig vara en del av en pågående civilisation som blandade grekiska och romerska värderingar. »
« Ordet civilisation är kopplat till det grekiska ordet för stad, tillsammans med ord som "civil" och "civisk". »
« Situationen var lite annorlunda i den andra stora forntida civilisationen i östra Medelhavsområdet: Egypten, vars civilisation utvecklades längs Nilens stränder. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021