9 meningar med «cirka»

« Forskarna tror att människan för cirka 10 000 år sedan började domesticera växter och djur, och att hon tillfogade jordbruk som ett sätt att försörja sig utöver jakt- och insamlingstekniker. »
« Staden, som ligger cirka 80 kilometer nordväst om Cusco i Peru på en höjd av cirka 2 000 meter, byggdes 1450 och övergavs oförklarligt nog hundra år senare. »
« Vägar som sträckte sig cirka 180 kilometer förband Pueblos små stadskärnor med varandra och med Chaco Canyon, som år 1050 e.Kr. hade blivit det administrativa, religiösa och kulturella centrumet för deras civilisation. »
« Efter en resa på cirka tre tusen mil som varade i sex veckor landade han på en ö i Bahamas som av det infödda luciafolket kallades Guanahani. Han döpte den snabbt till San Salvador, vilket är det namn som den bär i dag. »
« Delstaterna hade tillsammans en skuld på cirka 25 miljoner dollar, och USA hade inte kunnat betala sina skulder under 1780-talet och ansågs vara en kreditrisk av de europeiska länderna. »
« Mellan 1820- och 1860-talen producerades cirka 80 procent av världens bomullsutbud i USA. »
« År 1850 arbetade cirka 3,2 miljoner slavar i USA, varav 1,8 miljoner arbetade på bomullsfälten. »
« Thailand skickar cirka 15 procent av sina produkter till USA och Malaysia och Indonesien cirka 20 procent. »
« År 1930 sjönk dödligheten inom neurokirurgin till cirka sju procent. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021