8 meningar med «civilisationer»

« Kristaller är mer eller mindre glänsande, genomskinliga eller färgglada, och för nästan alla civilisationer var de subtila instrument som användes även i läkekonsten. »
« Det finns nyheter om att civilisationer som är äldre än den grekiska har ägnat särskild uppmärksamhet åt kroppsvård. »
« Men redan från den mest avlägsna antiken och i alla civilisationer misstänker man att allting inte slutar med döden. »
« En annan värld (och inte livet efter döden) presenteras för oss av de civilisationer som en gång täckte de centrala Anderna, från den tropiska djungeln till Sydamerikas västkust. »
« De antika civilisationer som samlades runt Medelhavet behandlade det som själva världens centrum, deras viktigaste handelsväg till varandra och en viktig källa för deras mat. »
« Civilisationer som utvecklade stora och effektiva byråkratier växte sig större och varade längre än civilisationer som försummade byråkrati. »
« Historiskt sett var byråkratin en av de viktigaste "tekniker" som tidiga civilisationer utvecklade. »
« Deras civilisationer, som troligen slogs samman på grund av invasion efter en lång period av samexistens, utgjorde grunden för den senare grekiska civilisationen och därmed ett djupt inflytande på många av Mellanösterns granncivilisationer under de kommande århundradena, på samma sätt som civilisationerna i Mellanöstern utan tvekan påverkade dem. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021