Meningar med «cigarettrök»

« Till exempel tobakens skadeverkningar: cigarettrök innehåller nästan 4 700 kemiska föreningar, varav 43 är märkta som kraftfulla cancerframkallande ämnen, främst tjärämnen som bensen, benso-A-anthracen, benso-A-pyren, 3-4 bensopyren och många andra: cancer kommer att sätta sig i slemhinnan i munnen, halsen, lungorna, matstrupen, levern, bukspottkörteln och andra organ hos rökare; »
« Varje gång hon andades in cigarettrök inhalerade Samantha kadmium (en cancerframkallande metall), ammoniak (som används i toalettrengöringsmedel), bensen (som används vid tillverkningen av DDT), aceton (ett kraftfullt lösningsmedel), formaldehyd (en ingrediens i balsameringsvätska) och tusentals andra giftiga gaser och svävande fasta partiklar. »
« Det har länge varit känt att passiv rökning orsakar lungcancer, och en nyligen genomförd studie från Harvarduniversitetet visar att bland kvinnor som inte röker men som ofta andas in cigarettrök är risken för hjärtsjukdomar dubbelt så hög. »
« Hur man undviker passiv exponering för cigarettrök. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021