Meningar med «äts»

« Äldre vuxna attackeras och äts upp av sin egen sort. »
« Interkontaminering av livsmedel i köket, t.ex. kan kött före tillagning kontaminera frukt och grönsaker som sedan äts råa. »
« korv som äts på basebollstadion. »
« Kulturen i ett samhälle anger till exempel hur män och kvinnor ska förhålla sig till varandra, vilken mat som oftast äts och så vidare. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021