6 meningar med «änden»

« I andra änden av den kinesiska jorden bodde Sheng Nong eller den gudomliga plogaren, mer känd som den Röde kejsaren, som lärde människorna att odla jorden. »
« Mesopotamien, i den östra änden av den bördiga halvmånen, var vaggan för den västerländska civilisationen. »
« Till och med frankerna, som styrde ett rike i andra änden av Europa längst bort från Konstantinopels räckvidd, levde i verklig rädsla för en bysantinsk invasion, eftersom de fördrag som de hade ingått med Konstantinopel var fulla av kryphål och kunde förkastas av vilken kejsare som helst. »
« I den nedre änden av denna av nazisterna uppfunna hierarki befann sig de "kulturförstörande" raserna, framför allt judarna, men även slaverna, såsom ryssar och polacker. »
« De andra två sfärerna, i vardera änden av de fyra satelliter vi ser, är två andra Saturnus månar: Rhea, den första från vänster, och Dione, den första från höger. Bredvid Thetis ligger den fantastiska rödaktiga Titan. »
« Han gick långsamt de få metrarna från den ena änden av byggnaden till den andra. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021