6 meningar med «återgång»

« Man ordnade en återgång till arbetet och förhandlade fram ett helt nytt avtal. »
« Denna återgång till lokala självhushållningsekonomier avskärmar dem i sin tur från viktiga källor till näring och material för det dagliga livet, liksom från utländska idéer och kulturella influenser. »
« I grund och botten var systemet med thémas (eller themata, administrativa divisioner i det bysantinska riket) en återgång till den gamla formen av värnplikt som hade varit så framgångsrik under den romerska republikens dagar: fria medborgare som tillhandahöll sina egna vapen och på så sätt lättade en del av den ekonomiska bördan för staten. På sin höjdpunkt stödde thémas en armé på 300 000 man (jämförbart med den romerska armén under Augustus), med en jämn fördelning av den ekonomiska bördan över hela riket. »
« Mellan Abbas' död 1629 och slutet på själva dynastin 1722 led Iran av ineffektivt ledarskap och en återgång till stamstyrets halvanarki. »
« Många borgare såg den gamla ordningen som en arkaisk återgång, något som begränsade både deras egen förmåga att tjäna pengar och samhällets möjligheter till ytterligare framsteg. Samtidigt definierade de sig själva genom att de inte arbetade med händerna för att försörja sig. De var varken bönder, hantverkare eller industriarbetare. »
« Fascismen var en modern konservatism, en konservatism som höll fast vid sin mani för ordning och hierarki, men som inte strävade efter en återgång till feodalismens och monarkins dagar. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021