Meningar med «ändringar»

« Det första seriösa förslaget om att Model T kanske skulle gynnas av vissa ändringar gjordes när bilen bara var fyra år gammal. »
« Det var ju trots allt ändringar som var en av orsakerna till att Knudsen blev avskedad. »
« Skriv ner det första du tänker på, utan att göra några ändringar. »
« Martin gick noggrant igenom alla de ändringar som Barrows hade infört. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021