Meningar med «jämföra»

« Sett från dagens 1980-tal skulle det vara svårt att inte jämföra dessa inspektioner med de inspektioner som George Orwell utarbetade i sin roman 1984. 1914 gällde dock orwellska Storebrors oro för den vanliga arbetaren i Detroit, som i allmänhet var en invandrare som knappt kunde tala en gnutta engelska. »
« Låt oss jämföra en kamera och ögat: näthinnan skulle motsvara filmen och irisblåsan ett membran, som öppnas och stängs beroende på ljusets intensitet. Linsen är den kristallina linsen, som plattas till eller förlängs beroende på avståndet till det betraktade målet. Bilden ska fokuseras av linsen, inverterad, direkt på näthinnan, och därifrån förs informationen vidare till hjärnan. »
« Genom att analytiskt jämföra RNA (ribonukleinsyra) i ribosomer - proteinproducerande fabriker inuti cellerna - upptäcktes att arkeobakterier skiljer sig markant från "vanliga" bakterier. Det är som att jämföra en svamp med en noshörning. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021