Meningar med «äventyrade»

« Henry, som var en hantverkare, kunde inte lyckas på egen hand och äventyrade sina finansiärers investeringar. »
« Till skillnad från de flesta antika trosriktningar kunde de kristna inte tolerera dyrkan av andra gudar, som de inte ansåg vara något annat än icke-existerande illusioner som äventyrade själarna. »
« Med andra ord var "renässansen" redan ett europeiskt fenomen i slutet av 1400-talet, så även slutet på Italiens självständighet äventyrade inte de intellektuella, kommersiella och konstnärliga landvinningar som ursprungligen hade blomstrat i Italien. »
« När vintern 1941-1942 var över fortsatte tyskarna att avancera in på sovjetiskt territorium och äventyrade de återuppbyggda sovjetiska fabrikerna och oljefälten i Kaukasus. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021