Meningar med «yxan»

« Han började slå på den med yxan, och när verktyget blev trubbigt fortsatte han att slå på den med bladets ryggrad tills han tappade kraften i armarna. »
« Ändå var yxan det mest värdefulla föremålet i Otzis utrustning, och det är också det som är mest användbart för att placera denna man i ett historiskt sammanhang. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021