6 meningar med «öron»

« Efter kriget gjorde de segerrika amerikanerna döva öron åt indianernas krav på vad revolutionärerna ansåg vara deras hårt vunna landområden, och agerade aggressivt för att hävda kontrollen över västra New York och Pennsylvania. »
« Han skulle alltid minnas ögonblicket när det skriket nådde hans öron. »
« "Vi är polisens ögon och öron och vi övervakar stadens säkerhet", säger Heider. »
« Djurets öron, som är rosafärgade och nästan kala, liknar fladdermusens öron, och de långa och rikliga morrhåren liknar kattens. »
« Medan jag strök hundens öron stängde jag ögonen och sjunkit in i mina tankar. »
« Dessutom reste ambulerande tjänstemän som kallades "kungens ögon och öron" runt i hela riket för att kontrollera att kungens påbud verkställdes och att de erövrade folken inte misshandlades, och rapporterade sedan tillbaka till de persiska huvudstäderna Susa och Persepolis (båda städerna fungerade som kungliga huvudstäder). »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021