Meningar med «överlappar»

« Nästan allt vi vet om Jesus finns i de fyra första böckerna i Nya testamentet, de så kallade evangelierna. Och även om de alla överlappar varandra har de alla unika aspekter. »
« Att datumen överlappar varandra förklaras av att större delen av Europa förblev klart "medeltida" under renässansens storhetstid i Italien: medeltidens levnadssätt, teknikformer och politiska struktur förändrades inte plötsligt i och med renässansens blomstring, inte minst eftersom renässansens innovationer tog lång tid att sprida sig utanför Italien. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021