6 meningar med «överlevnad»

« För att försvara det system med tvångsarbete som deras ekonomiska överlevnad och förnäma livsstil berodde på, utvecklade eliten i sydstaterna flera argument för slaveriet som de använde mot dem som ville se institutionen avvecklad. »
« Han rekommenderade att jag, innan jag gick till Walsh, skulle läsa statistiken över överlevnad fem eller tio år efter ingreppet. »
« Läkaren visste att om han inte tog bort hela tumören skulle patienten inte ha något hopp om överlevnad. »
« Tron på överlevnad efter döden bidrar till att skapa en känsla av ansvar för det egna agerandet i det "jordiska livet". Om detta kombineras med idén om att det finns en dom "efter döden" verkar de två trosuppfattningarna vara nära förbundna med varandra i lärorna i zoroastrismen, den fariséiska judendomen, kristendomen, islam och även Osiris-kulten i det faraoniska Egyptens religion. »
« I 18 år har Suzanne Kelly läst samma bok för sina elever: We Thought We Heard the Angels Sing, en dramatisk berättelse om en kamp för överlevnad under andra världskriget. »
« Det finns mer forntida egyptisk skrift bevarad än någon annan forntida civilisation i Medelhavsområdet. Det finns två huvudskäl till denna överlevnad. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021