6 meningar med «årens»

« Under årens lopp har de två ofta hjälpt varandra. »
« Även om det ptolemeiska riket förblev relativt stabilt fram till dess att det togs över av romarna 30 f.Kr. förlorade både det antigonidiska och det seleukidiska riket mark under årens lopp och styrde bara en bråkdel av sina tidigare territorier när romarna började invadera på 200-talet f.Kr. »
« Det är säkert att anta att många fler härskare har konsulterat Fursten för att få idéer om hur de ska behålla sin makt under årens lopp än en av Machiavellis moralistiska favoritavhandlingar under hans livstid. »
« Under tiden blev kriget dock alltmer impopulärt i USA självt och i dess allierade länder. Under årens lopp katalogiserade journalister mycket av det fruktansvärda blodbad som de amerikanska styrkorna släppte lös, med djungler som härjades av kemiska medel och napalm och, vilket är välkänt, civila som slaktades. »
« Egyptierna äter denna fisk under "Ramadan", en traditionell religiös högtid som alla muslimer av god vilja firar, som i Egypten under årens lopp har blivit en mer hednisk högtid, men som är lika sträng som de som föreskrivs i Koranen. »
« Joanne erkänner att hon under årens lopp har varit tvungen att bevara sin egen identitet, med tanke på den enorma uppmärksamhet som hennes berömda make har fått, särskilt från kvinnor. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021