6 meningar med «journalist»

« En journalist som reflekterar över livet. »
« "Juden är bara en påträngande skojare", förklarade han för en journalist 1921, "han är en köpman som inte vill producera." »
« Men ingen journalist vet vad som verkligen är känt. 1979 utvecklade den amerikanska flottans Biosystems Laboratory en enkel "bionisk sonar". Den lokaliserade undervattensförhållanden med ultraljud, sänkte ekots frekvens till det område som är hörbart för människor, och en dykare med förbundna ögon och hörlurar kunde använda den för att simma runt hinder. »
« Marx, som var journalist som ung, blev en uttalad socialist på 1840-talet och skrev (tillsammans med sin vän och medarbetare Friedrich Engels) 1800-talets mest kända och inflytelserika socialistiska verk, Det kommunistiska manifestet. »
« En fransk journalist som deltog i konferensen skapade begreppet "tredje världen" för att beskriva blocket av nationer: varken den första världen med USA och Västeuropa eller den andra världen med Sovjetunionen och dess satelliter, utan det allierade blocket av tidigare kolonier. »
« Det är en fantastisk organisation, men det mest anmärkningsvärda av allt är att dess grundare inte är läkare. Han heter Lars Braw och var tidigare journalist. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021