6 meningar med «överväldigande»

« Överallt i Amerika plågades européerna av en överväldigande efterfrågan på arbetskraft eftersom det inte fanns tillräckligt många nybyggare för att utföra det arbete som krävdes för att upprätthålla kolonierna. »
« George Washington, som hade blivit omvald 1792 med en överväldigande majoritet, vägrade att ställa upp för en tredje mandatperiod, vilket blev ett prejudikat för framtida presidenter. »
« I november 1828 vann Jackson en överväldigande seger över Adams, med 56 procent av rösterna och 68 procent av rösterna i elektorsvalet. »
« Under de två första århundradena av sin existens var Rom överväldigande mäktigt, och dess politiska institutioner var tillräckligt starka för att överleva även långvariga perioder av inkompetent styre. »
« De östromerska arméerna var tvungna att avvärja hot och hålla gränserna, men de mötte inte de överväldigande oddsen som deras västromerska motsvarigheter hade. »
« Den gotiska arkitekturen tenderade också att vara skrymmande och överväldigande snarare än raffinerad och finstämd. De stora exemplen på gotisk arkitektur är utan tvekan de katedraler som byggdes under medeltiden, som ofta är vackra och inspirerande men långt ifrån de luftiga, symmetriska strukturerna i det antika Grekland och Rom. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021