7 meningar med «yta»

« På baksidan har kilen en plan yta som slås med en klubba för att sänka kanten i benet. »
« Kirurgen slog kraftigt på knivens plana yta med en hammare av rostfritt stål. »
« Den region som romarna kallade Germania var en stor yta med kraftigt skogbevuxen mark, som var kall, våt och oattraktiv ur romarnas perspektiv. »
« Ungefär 25 % av jordens yta kontrollerades direkt eller indirekt av britterna efter första världskriget (1918). »
« Det är värt att tänka på att Europa bara några år tidigare hade varit den mäktigaste regionen på jorden, som styrde över större delen av jordklotets yta. Nu, efter andra världskriget, var det antingen under den ena supermaktens hälle eller dominerat av den andra, oförmöget att fatta storskaliga internationella politiska beslut utan att vara inblandat i den bredare konflikten. »
« Ett skal från Filippinerna som jag nu känner till som Tectarius coronatus var perfekt koniskt, och hela dess yta var prickig med vassa, glänsande "pärlor" som var arrangerade i snäva spiraler. Cauris krossade min uppfattning om vad som är möjligt i naturens värld. »
« Vid fabriken i Monplaisir omfattade verkstäderna och laboratorierna en yta på 6 000 kvadratmeter. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021