Meningar med «överlämnades»

« I den 178-sidiga rapport som överlämnades till Chaves påpekade kommissionen att det är nödvändigt att "skydda det landskap och den ekologiska resurs som utgörs av den ännu bevarade kusten, särskilt dynen El Asperillo". »
« Evangelierna överlämnades muntligt i flera decennier innan de skrevs ner i sina slutgiltiga versioner. De flesta forskare daterar nu de skriftliga evangelierna till omkring år 90 e.Kr. (cirka sextio år efter Jesu död). »
« Även om hon snart tillfångatogs och överlämnades till engelsmännen för att ställas inför rätta och avrättas som häxa av burgundarna, blev Jeanne d'Arc en martyr för den franska saken och så småningom en av de viktigaste symbolerna för den franska nationalismen. »
« Samtidigt minskade Portugals utomeuropeiska imperium successivt i takt med att dess kolonier och fabriker konfiskerades eller överlämnades till holländarna och britterna under 1600-talet. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021