6 meningar med «överleva»

« Även om det är ett allvarligt tillstånd är chansen att överleva mycket stor om det upptäcks tidigt, vilket var fallet i mitt fall. »
« Jag insåg att om jag ville att fågelskyddsområdet skulle överleva måste jag göra något åt saken. »
« Om vi inte gör det måste vi hitta andra sätt att överleva, och inget är mer uthärdligt än skratt. »
« Men jag har ännu inte tackat den person som gav mig styrkan att överleva. »
« Dr Epstein trodde att Chris bara hade en 25-procentig chans att överleva. Men familjen kände att de inte hade något att förlora och gav sitt godkännande. »
« I tidig tid var människan tvungen att använda sin intelligens för att överleva. Han kunde äta sig själv, klä sig och till och med skydda sig från sina fiender genom att använda olika naturelement. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021