8 meningar med «censur»

« När Chao talade om censur tog skådespelaren som han hade anlitat av sig allt han bar på. »
« Även om kyrkan tidigare gjorde sitt bästa för att utrota kätteri var det inte nödvändigt att införa någon formell censur. Inget skrivet material kunde massproduceras, så de enda idéer som spreds snabbt gjorde det genom mun till mun. »
« Olika fraktioner försökte införa och upprätthålla censur, men misslyckades till stor del på grund av periodens politiska splittring. »
« Nästan alla samhällen i Europa tillämpade officiell censur och många filosofer var tvungna att publicera sina mer provocerande verk under pseudonymer, och ibland ta till olagliga förlag och boksmugglare för att kringgå censuren (för att inte tala om eventuell arrestering). »
« I områden med en relativt slapp censur, som Nederländerna och Schweiz, fanns det under 1700-talet ett stort antal små tryckerier som producerade olaglig litteratur. »
« Dessutom gjorde filosoferna, trots de inneboende svårigheterna med att publicera mot bakgrund av censur, mycket för att se till att den organiserade religionen i sig undergrävdes. »
« Napoleon var dock ingen frihetsälskare. Han införde sträng censur av pressen och hade inte mycket till övers för demokrati. »
« Landets genomgripande censur slappades av, och vissa exakta skildringar av gulagarna blev vanliga publikationer. Samtidigt fanns det bland många genuina förhoppningar om bredare politiska reformer av systemet. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021