6 meningar med «åkte»

« Dessa skickliga sjömän åkte runt i Karibien och plundrade spanska fartyg när de kunde. »
« Delegater från flera stammar åkte till Washington för att träffa presidenten. »
« Ångbåtarna åkte nedför floden och fraktade bomull som odlats på plantagerna längs floden och i hela Södern till hamnen i New Orleans. »
« Eftersom min urolog var på semester åkte jag några dagar senare till Prostate Disease Diagnostic Center vid Memorial Sloan-Kettering Cancer Center tillsammans med Margaret, som hade följt med mig för att muntra upp mig. »
« -När du åkte", säger han, "genomsökte de vår cell och tog allt vi hade. Jag var tvungen att skriva ditt namn och din adress på väggen för att inte glömma dem. »
« På kvällen den 9 maj 1992, dagen efter hans 17-årsdag, åkte Greg till sitt jobb som barnvakt och kom inte hem vid den utsatta tiden kl. 23.00. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021