Meningar med «justeringar»

« Teamledaren gjorde några justeringar på apparaten, jag tryckte på knappen och kände äntligen lättnad. »
« Min häst tog sig fram genom buskaget och gjorde små justeringar som jag kände i låren. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021