Meningar med «överlevnaden»

« Jag erkände att jag hade studerat statistiken, särskilt överlevnaden efter tio år efter operationen, och visade honom de dokument som radiologen hade gett mig. »
« Under de följande månaderna misslyckades de brittiska styrkorna med att göra framsteg mot ottomanerna, och det ottomanska ledarskapet kände med rätta att själva överlevnaden av den ottomanska staten stod på spel i kriget. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021