Meningar med «återfår»

« I många fall där nerverna skonas återfår patienterna sin styrka. »
« I våra samtal talade vi aldrig om döden. Snarare sa vi: "När jag kommer upp igen..." eller "Så snart du återfår dina krafter...". Vi tittade alltid på framtiden. »
« Hårbotten återfår successivt och utan minsta risk för reaktioner sin naturliga fysiologiska balans. »
« Vi måste ta itu med de galna planer för ekologisk ingenjörskonst som astronomen Carl Sagan drömde om och "terraforma" planeten Mars, så att den återfår sitt vatten, sitt syre och sin beboelighet. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021