8 meningar med «cancern»

« Min senaste biopsi visade inga tecken på den fruktade cancern och min prostata hade slutat ge mig problem. »
« När de kommer upp till ytan kan cancern sprida sig till lymfkörtlarna och hela kroppen, och i det skedet kan det vara hopplöst. »
« Dessutom fanns det en möjlighet att cancern kunde komma tillbaka trots operationen. »
« Det fanns dock fortfarande en stor chans att cancern skulle komma tillbaka. Och det gjorde det. »
« Läkarna hade kanske kunnat stoppa cancern om de hade upptäckt den tidigare, men när Edsel kom in i operationssalen hade sjukdomen redan börjat sprida sig från magen. »
« Strax därefter visade sig cancern i levern. »
« Det var också cancern som deformerade hans kropp: Mr Mack går mödosamt, ryggraden är skadad av 27 strålbehandlingar med kobolt. »
« Min man återhämtade sig bra och började ta emot patienter igen. Men i januari 1988 fick han buksmärtor, och en ny undersökning visade att cancern hade spridit sig. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021