Meningar med «journaler»

« Just då kom doktorn in med några journaler i handen. »
« Var medveten om att läkare och sjukhus inte är skyldiga att bevara journaler i all oändlighet. Om det är svårt att få tillgång till dem, be din läkare om vägledning. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021