6 meningar med «överlever»

« -Många människor överlever prostatacancer", sade jag och försökte tala i en säker ton. Den utvecklas långsamt. »
« I några få fall överlever författarna vad de publicerar dem. »
« Om en bakterie överlever angreppet från ett nytt antibiotikum kan den snabbt dela med sig av sin resistensmetod genom att ge en annan bakterie andrahandsgener med motsvarande information. På så sätt sprids antibiotikaresistens mycket snabbt i den mikroskopiska världen. »
« Blixtladdningen är vanligtvis så stark att få som träffas direkt av blixten överlever för att berätta om den. Men om elen går ut i ett träd eller hus i närheten kan offret överleva. »
« Alla sorters "hedniska" sedvänjor, ord och traditioner överlever i dag på grund av korsningen mellan kristendomen och gamla hedniska sedvänjor, inklusive namnen på veckodagarna på engelska (onsdag är Odins eller Wotans dag, torsdag är Thors dag osv.) och själva ordet "påsk", som kommer från den nordiska vår- och fruktbarhetsgudinnan Eostre. »
« Näsans sil: Nässlemmet är det första försvaret mot de miljontals bakterier som ständigt försöker invadera vår kropp. De som överlever verkan av de kraftfulla kemikalierna i detta slem stöts ut eller passerar in i magsäcken, där magsaften dödar dem. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021