Meningar med «cancerfall»

« Varje cancerfall är lika individuellt som den person vars liv det hotar. »
« Professor Edward Radford, en av de mest kända strålningsforskarna, uppskattade att det på grund av Tjernobyl under det närmaste decenniet efter katastrofen uppstod cirka 100 000 cancerfall enbart i det område som upptas av det forna Sovjetunionen och ytterligare cirka 1 000 i resten av Europa. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021