5 meningar med «jordlösa»

« Dessa jordlösa vita drömde om att äga mark och slavar och fungerade som övervakare, chaufförer och slavhandlare i sydstaternas ekonomi. »
« Många av korsfararna var småherrar eller jordlösa riddare, män som hade små utsikter hemma men som nu hade möjlighet att göra något av sig själva genom att befria det heliga landet. De flesta korsfarare kombinerade alltså ambition och girighet med äkta kristen fromhet. »
« Det tredje ståndet bestod helt enkelt av alla andra, från rika bankirer och otippade köpmän till stadens fattiga och jordlösa bönder. »
« Många bondefamiljer som en gång i tiden hade ägt små egna tomter var tvungna att sälja dem till rika adelsmän och blev jordlösa jordbruksarbetare, ett steg från de verkligt utblottade som flydde till städerna i jakt på arbete eller kyrkans välgörenhet. »
« Medan den stora brittiska befolkningen av jordlösa lantarbetare och fattiga bönder inte hade något annat val än att söka arbete i fabrikerna, var de flesta franska bönder självständiga jordbrukare som inte hade något intresse av att åka till städerna för att arbeta under miserabla förhållanden. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021