6 meningar med «central»

« Bomull och slaveri intog en central och sammanflätad plats i 1800-talets ekonomi. »
« Senare blev teorin om neuros en central punkt i Sigmund Freuds uppfattning; han höll med Nietzsche, för vilken neurosen var "den moderna sjukdomen" par excellence; »
« Ett av de centrala temana i den västerländska civilisationen är alltså att det redan från början fanns en idé om vem som är central och överlägsen och vem som är i marginalen och underlägsen (eller åtminstone inte en del av den bästa versionen av kulturen), att öst är öster om Grekland och väst är väster om Grekland, och att världen är uppdelad mellan greker och barbarer. »
« Uruks ekonomi var vad historiker kallar "omfördelande", där en central myndighet har rätt att kontrollera all ekonomisk verksamhet, i huvudsak beskattar den och sedan omfördelar den som myndigheten anser vara lämplig. »
« Ummah var en central idé från Muhammeds livstid och framåt och hänvisar till en gemensam identitet bland muslimer som ska överskrida skillnader i språk, etnicitet och kultur. »
« Tekniskt sett var det sista korståget det Heliga förbundet, en armé som bildades av flera central- och östeuropeiska kungariken och som skickades för att bekämpa det osmanska riket 1684. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021