6 meningar med «jordar»

« Petit Gulf-bomullen växte mycket bra på olika jordar och i olika klimat. Den dominerade bomullsproduktionen i Mississippiflodens dalgång - där de nya slavstaterna Louisiana, Mississippi, Arkansas, Tennessee, Kentucky och Missouri låg - samt i andra stater som Texas. »
« Detta innebar i sin tur att endast relativt mjuka jordar kunde odlas, vilket begränsade mängden mark som kunde göras odlingsbar. »
« Fuktiga, sura jordar sönderfaller snabbt resterna av det döda djuret på grund av deras upplösande verkan. Men om samma jord är helt utan luft för att möjliggöra en sådan frätande verkan är det möjligt att till och med vissa mjuka vävnader från den avlidne bevaras. »
« Dessa jordar i Amazonas är fattiga och hårdnar när de utsätts för sol och luft. Utan trädens skydd försvinner Amazonas näringsämnen. »
« Naturgasen har trängt undan vegetationen och dessa jordar, som en gång producerade energi, är nu djupt mättade med tjära, fenol, cyanid och en stor mängd tungmetaller. Dessa hotar inte bara grannarnas liv, utan hotar också att infiltrera grundvattnet, vilket skulle vara en verklig ekologisk katastrof. »
« Det finns olika typer av jordar. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021