Meningar med «äcklade»

« Barnburners var äcklade av resultatet och gick samman med slaveribekämpande whigs och tidigare medlemmar av Liberty Party för att bilda ett nytt politiskt parti: Free-Soil Party, vars slogan var "Free Soil, Free Speech, Free Labor och Free Men". »
« De var äcklade av vad de ansåg vara sultan Abdulhamits hopplöst arkaiska inställning och inledde 1909 en framgångsrik kupp och började göra om imperiet till en modern, sekulär och tydligt turkisk (snarare än mångfacetterad) stat. »
« Inom några år, när protestkampanjen mot kriget växte i Frankrike självt, blev många soldater, både i Algeriet och på andra håll i Frankrike och de franska territorierna, äcklade av vad de såg som en svag och knälig vacklan från de republikanska politikernas sida. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021