8 meningar med «ökande»

« Globaliseringen, dvs. den ökande sammankopplingen av världen, är inget nytt fenomen, men den accelererade när västeuropéerna upptäckte Österns rikedomar. »
« Samtidigt skulle planen "främja det amerikanska namnets ökande respektabilitet, svara på rättvisans krav, återställa markegendom till dess rätta värde, ge nya resurser både till jordbruk och handel, stärka staternas union, öka deras säkerhet mot utländska angrepp och skapa allmän ordning på grundval av en rättvis och liberal politik". »
« Det ökande trycket i hjärtsäcken höll bokstavligen på att kväva Mikes hjärta. »
« Ett forskarlag från det argentinska Antarktisinstitutet har, förutom den ökande föroreningen, konstaterat att isblocken har en särskild egenskap: de koncentrerar föroreningarna i kärnan av sina massor, som om oljan och dess derivat skulle riktas mot centrum av en svamp. »
« Flera forskare anser att Alaska är den nation som står för den ökande föroreningen, även om de inte utesluter att olika källor i Nordamerika och Europa bidrar till den oönskade föroreningen. »
« Förutom bly, växthusgaser och petroleumderivat finns det en ökande kontaminering med radioaktivt avfall, som också absorberas av isen. I detta avseende är Förenta staterna den största förorenaren. »
« Ett av civilisationens kännetecken är den ökande komplexiteten i de sociala uppdelningarna och därmed i den sociala hierarkin. »
« Ett ökande antal tidigare fria ateniska medborgare hamnade därför i slaveri för att betala sina skulder till en aristokrat. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021