6 meningar med «århundraden»

« I århundraden trodde européerna felaktigt att det fanns en väg över hela den nordamerikanska kontinenten som bara gick via vatten. Denna "nordvästpassage" skulle ge det land som kontrollerade den inte bara tillgång till Nordamerikas inre, utan också - och viktigare - en relativt snabb väg till Stilla havet och handel med Asien. »
« Under de fem århundraden som gått sedan Gutenberg tryckte Bibeln i Mainz i Tyskland har mer än en miljard exemplar tryckts. »
« Fyra århundraden senare är det över hela världen uppenbart att vi har ett enormt kollektivt beroende av tobak, alkohol och en mängd stimulerande och lugnande medel som utgör en stor risk för människors hälsa och liv. »
« Galens fysiologi påverkade medicinen i århundraden; Galen var den främsta medicinska auktoriteten fram till den tidiga moderna eran. »
« Det skulle dröja ytterligare många århundraden innan mänsklighetens maträtter skulle börja berikas med väldoftande kryddor och slutligen skulle salt tillsättas. »
« Under cirka fem århundraden expanderade romarna från staden Rom i mitten av den italienska halvön till att styra ett imperium som sträckte sig från Storbritannien till Spanien och från Nordafrika till Persien (dagens Iran). »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021