Meningar med «jakten»

« Under 1800-talets första hälft ledde jakten på kontroll över västvärlden till Louisianaköpet, annekteringen av Texas och det mexikansk-amerikanska kriget. »
« Alla de faktorer som nämns ovan, jakten på vinst och råvaror, den fortsatta maktkampen mellan stormakterna och "civiliseringsuppdraget" nådde sin gemensamma höjdpunkt i Afrika. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021