6 meningar med «åt»

« Partimedlemmarna skilde sig också åt: Whigs tenderade att vara rikare; de var framstående plantageägare i söder och rika stadsbor i norr, dvs. de som gynnades av marknadsrevolutionen. Demokraterna presenterade sig som försvarare av vanligt folk mot eliten. »
« Vi gick till söndagens gudstjänst, åt, låg på gräset och lät tiden gå. »
« Även om det specifika språket i evangelierna naturligtvis skiljer sig åt, och även om vissa av de händelser som beskrivs också beskrivs på olika sätt, är evangelierna överens om de flesta av de viktigaste aspekterna av Jesu liv. »
« Många européer har attraherats av de högerextrema partier som nämns ovan, till stor del på grund av att de två sidorna av mainstream-politiken nästan inte går att skilja åt; för många européer verkar högerextrema partier vara det enda "riktiga" alternativet. »
« Chelsey missade aldrig en chans att öva på sitt helt nya leende. "Vad tycker du om det?" frågade hon sin mamma, oavsett om de åt, åkte bil eller satt framför spegeln. "Titta hur mycket hon har rört sig", svarade Lori entusiastiskt, oavsett hur liten förbättringen var. »
« Han såg genast fördelarna: de tre norrmännen skulle skiljas åt, tavlan och pengarna skulle finnas på avlägsna platser och det skulle finnas tillräckligt med tid för att kalla på polisförstärkning. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021