7 meningar med «juridiska»

« Deras juridiska kamp stöddes av kongressledamöter som var emot Jackson, till exempel Henry Clay och Daniel Webster, och de tog hjälp av den tidigare justitieministern William Wirt. »
« Detta är desto mer förvånande eftersom många av de juridiska rättigheter som de egyptiska kvinnorna hade inte var tillgängliga för kvinnor i Europa (eller USA) förrän i slutet av 1800-talet, mer än tre tusen år senare. »
« Den juridiska makten över kvinnan övergick från fadern till mannen, och vid skilsmässa återgick den till fadern. »
« Även frigivna slavar, som kallades frigivna, hade begränsade juridiska rättigheter och hade formella skyldigheter att tjäna sina tidigare herrar som kunder. »
« De tidiga kristna erkände inga sociala skillnader, vilket i grunden stod i strid med hela det romerska systemet, som var beroende av formella juridiska separationer mellan sociala klasser och ett rigidare system av social hierarki. »
« Under mer än ett århundrade var de flesta germanska "kungar" officiellt sett romerska tjänstemän som erkändes genom fördrag ur Konstantinopels juridiska och diplomatiska perspektiv. De "romerska" kejsarna i Konstantinopel hade dock många rättsliga förevändningar för att betrakta dessa kungar som usurpatorer, eftersom erkännandet ofta var fullt av kryphål. »
« Theodora var Justinians förtrogna under hela deras liv tillsammans och hjälpte till att utforma inte bara de juridiska revideringarna utan även de fantastiska nya byggnadsprojekt som de övervakade i Konstantinopel. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021