Meningar med «återupptäckte»

« Den industriella revolutionen ledde till att en del tidigare hantverkare återupptäckte sig själva som tillverkare. Dessa företagsamma ledare inom tillverkningsindustrin skilde sig från den etablerade handelseliten i norr och söder eftersom de inte hade ärvt rikedomar. »
« Petrarca återupptäckte personligen de sedan länge försvunna verken av Cicero, som ansågs vara det antika Roms största författare under den republikanska perioden, och ägnade sig åt att träna sig i att efterlikna Ciceros retoriska stil. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021