Meningar med «ägdes»

« Kvinnorna bodde i pensionat som ägdes av företaget och till vilka de betalade en del av sin lön. »
« På samma sätt ägdes en stor region i sydvästra Frankrike, Akvitanien, formellt av den engelska kungafamiljen, med den besvärliga reservationen att även om en viss engelsk kung kunde vara suverän i England, gjorde hans herravälde över Akvitanien honom tekniskt sett till en vasall till vem som än var den franske kungen. »
« Dessutom hade klostren varit mycket framgångsrika när det gällde att köpa eller få mark som gåva. I slutet av 1400-talet ägdes omkring 20 % av marken i de västerländska rikena av kloster. »
« När Kathy Mendiola i Bonney Lake, Washington, drog ut sin sjuåriga dotter Lisa ur baksätet på en lastbil som ägdes av en granne, slogs hon av flickans bleka ansikte och hennes slumrande utseende. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021