6 meningar med «chanser»

« Eftersom de insåg att deras chanser att ärva en stor gård eller få en betydande hemgift var små, sökte dessa tonåringar efter andra sysselsättningsmöjligheter, ofta på uppmaning av sina fäder. »
« Samtidigt var ett av de sätt på vilka medeltidens eliter försökte öka sina chanser att undvika evig fördömelse att testamentera mark och rikedomar till kloster och konvent. »
« Trish skulle göra allt hon kunde för att hitta det försvunna barnet, även om hon visste att hennes chanser var små. »
« Läkarna berättade för henne att hennes mans chanser att överleva var mycket små utan en trakeostomi. Detta innebar att man gjorde ett snitt i hans luftrör och implanterade en andningsanordning precis ovanför hans nyckelben. Det allvarligaste problemet var att han aldrig skulle kunna göra röstljud igen. »
« Mellan rädsla och bestörtning kan jordens invånare bara vara säkra på att en av dessa "unga" vulkaner har goda chanser att vakna upp vilken dag som helst. »
« En universitetsstudie har fastställt att om du är under 50 år och två eller fler av dina släktingar har haft kranskärlssjukdom, ökar din risk till tre till sex gånger den normala nivån. Och om de hade det före 55 års ålder fördubblas dina chanser att drabbas nästan. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021